Votar en blanc sense papereta és com …

Resulta indignant , per què és molt obvi, que en les eleccions de l’estat, autonòmiques i municipals, en els col·legi electorals hi hagi paperetes per tot tipus de vot, menys pel vot en blanc. És com anar a un restaurant i que la carta no inclogui un plat que serveixen. Qui el demanaria?

En els referèndums hi ha 3 paperetes: una pel SI, una altra pel NO, i una altra pel vot en blanc. Què pot impedir que la papereta en blanc no estigui amb totes les altres eleccions? Quins interessos pot haver darrera?

Uns diuen que votar en blanc serveix per res, si és així, Per què dificulten votar en blanc ometent la papereta?

És molt fàcil, només volem que al costat de totes les paperetes hi hagi la del vot en blanc a tots els col·legis electorals, perquè cadascú esculli lliurament el seu vot, i a més, es pugui votar en blanc complint la llei.